ประวัติการก่อตั้ง

บริษัท ไทย ทีเอ็มซี จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2553 ด้วยทุนจดทะเบียนชำระเต็ม มูลค่า 6,000,000 บาท (หกล้านบาท) เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์พิเศษ เช่น ปูนซีเมนต์พิเศษชนิดไม่หดตัว (Non-Shrink Grout) เคมีภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้างต่าง ๆ และ เป็นตัวแทน จำหน่ายผลิตภัณฑ์ Bristar ที่ใช้สำหรับงานทำลายหินหรือคอนกรีตแทนการใช้ระเบิด โดยผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ brand ของ บริษัท Taiheiyo Materials Corporation ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท Taiheiyo Cement Corporation ผู้ผลิตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และผลิตภัณฑ์คอนกรีตต่าง ๆ ที่ใหญ่ที่สุดและมีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น