บริษัท ไทย ทีเอ็มซี จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์พิเศษ เช่น ปูนซีเมนต์พิเศษชนิดไม่หดตัว (Non-Shrink Grout) เคมีภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้างต่าง ๆ และ เป็นตัวแทน จำหน่ายผลิตภัณฑ์ Bristar ที่ใช้สำหรับงานทำลายหินหรือคอนกรีตแทนการใช้ระเบิด โดยผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ brand ของ บริษัท Taiheiyo Materials Corporation ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท Taiheiyo Cement Corporation ผู้ผลิตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และผลิตภัณฑ์คอนกรีตต่าง ๆ ที่ใหญ่ที่สุดและมีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น

ตำแหน่ง วิศวกร
จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 1. เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขา วิศวกรรมโยธา หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 4. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 5. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่ง พนักงานขาย
จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 1. เพศชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 2. จบการศึกษาระดับปวช. ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 4. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 5. มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปี
ตำแหน่ง พนักงานควบคุมคุณภาพ
จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 1. เพศชาย อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
 2. จบการศึกษาระดับ ปวช.ในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย ขึ้นไป
ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายผลิต
จำนวนที่รับ 5 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 1. เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 2. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขึ้นไป
ตำแหน่ง พนักงานขับรถส่งของ
จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 1. เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 2. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 3. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้นไป

ช่องทางการส่งใบสมัคร

 1. ส่งไปรษณีย์หรือเข้ามากรอกใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ บริษัท ไทย ทีเอ็มซี จำกัด เลขที่ 32/25 หมู่ 4 ถนน ปทุม-เสนา ตำบล ท้ายเกาะ อำเภอ สามโคก จังหวัด ปทุมธานี 12160
 2. ส่งใบสมัครและประวัติมาที่ e-mail : thaitmc@hotmail.co.th

สอบถามเพิ่มเติม โทร 0-2101-1046-7
วันจันทร์-วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น.