บริการ (Concrete Crack Repair Service)

รับแก้ปัญหาคอนกรีตแตกร้าว ด้วยวิธีฉีดอัดอีพอกซี (Epoxy Injection) หรือรับแก้ปัญหาโครงสร้างคอนกรีตที่มีน้ำรั่วซึมด้วยวิธีอัดฉีดโฟม (P.U. Foam Injection) โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ สามารถให้คำแนะนำและช่วยแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี